Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Adolygiad clwb: Trefriw Walkers are Welcome

Ysgrifennwyd ar Mehefin 21, 2018

​Mae'r grŵp cymunedol lleol yma yn Nhrefriw yn cyfarfod yn rheolaidd ar gyfer nifer o deithiau cerdded o fewn yr ardal.

Y grŵp cerdded yw prif drefnydd yr ŵyl flynyddol, Gŵyl Gerdded Trefriw. Mi wnaethant dderbyn yr achrediad Walkers are Welcome yn yr hydref 2014, sef achrediad i drefi a phentrefi sydd "gyda rhywbeth arbennig i gynnig i gerddwyr". Trefriw yw'r unig bentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri i gael statws o'r fath.

Mae’r grŵp â rhan fawr yn yr ŵyl ac mae nifer o wirfoddolwyr yn arwain teithiau cerdded, yn ogystal â gwneud gwaith gweinyddol gan gynnwys marchnata, codi arian, cynnal a chadw’r wefan, delio ag yswiriant a chynllunio asesiadau risg.

 

Mae’r grŵp yn ymroddi i wella a darparu cyfleoedd yn yr ardal leol.

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://walkersarewelcome.org.uk/​