Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Sut i gadw lle ar gwrs

Canllaw Cam wrth Gam ar sut i gadw lle ar gyrsiau gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored 

Polisi Canslo’r Bartneriaeth Awyr Agored

Os ydych chi wedi archebu lle ar un o gyrsiau Addysgu Hyfforddwyr neu weithdai mentora’r Bartneriaeth Awyr Agored ac yn methu dod, rydym ni’n gofyn yn garedig i chi roi gwybod i’r Swyddogion Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored lleol o leiaf pedair wythnos cyn i’r cwrs/gweithdy ddechrau. Oni bai ein bod yn derbyn rhybudd am absenoldeb o leiaf pedair wythnos o flaen llaw, ni fyddwn yn gallu talu cost y cwrs yn ôl i chi, a bydd gofyn hefyd i chi dalu gweddill costau’r Bartneriaeth.

Er mwyn i chi allu dod ar un o’n cyrsiau hyfforddi a mentora, bydd angen inni dderbyn ffurflen gais wedi ei harwyddo ar gyfer y cwrs Addysgu Hyfforddwyr a’r gweithdai Mentora yn ogystal â thâl am y cwrs.