Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Byddwch yn wirfoddolwr

Gall ychydig wneud gwahaniaeth.

Byddwn yn ddiolchgar iawn o’ch amser, felly dewch i ymuno a channoedd o wirfoddolwyr presennol sy’n galluogi’r clybiau i ffynnu a llwyddo.

Mae sawl rôl gwirfoddoli wag ar gael o fewn y clybiau, gan gynnwys cadeirydd, ysgrifennydd(es), trysorydd, swyddog gweithgareddau a digwyddiadau, swyddog cyhoeddusrwydd, swyddog iechyd a diogelwch, swyddog lles plant, swyddog gwirfoddolwyr, hyfforddwyr clwb a hyfforddwyr chynorthwyol.

Os hoffech chi gofrestru'ch diddordeb, cwblhewch yr holiadur gwirfoddoli sydd ynghlwm isod