Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Calendr Addysg Hyfforddwyr a Mentora

Mae mentora ar gael i glybiau sy’n aelodau llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored o fewn y flwyddyn ariannol honno.

Bydd angen rhoi cais am fentora i’r Bartneriaeth Awyr Agored fel rhan o gynllun datblygu’r clwb.

Anelir y cynllun mentora ar gyfer unigolion sy’n dymuno gwirfoddoli neu’n gwirfoddoli ar hyn o bryd o fewn eu clwb.

Bydd y mentoriaid yn eich helpu ar eich taith i ennill cymwysterau

Bydd cost o £20 y diwrnod/noson i bob cwrs mentora

Bydd eich lle ar y cwrs yn cael ei gadarnhau unwaith y byddem yn derbyn eich ffurflen cadw lle a’ch tâl

Bydd dyddiad cau i’r cyrsiau mentora 5 diwrnod cyn y cwrs ei hun

Os bydd cwrs mentora yn cael ei ganslo neu os nad ydych yn gallu mynychu’r cwrs ac yn gadael i ni wybod hyd at 5 diwrnod cyn y dyddiad, mi allwch ddewis dyddiad addas arall i’r cwrs

Mi fydd y mentor yn cysylltu â chi i gadarnhau’r trefniadau. Gall hyn weithiau fod hyd at 48awr cyn dechrau’r cwrs er mwyn gallu gweld cyflwr y tywydd.

Os hoffech chi fynychu unrhyw gwrs isod, cliciwch yma i lawr-lwytho ffurflen cadw lle.

Methu gweld cwrs? Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Gweithgareddau lleol neu Simon Jones, Swyddog Gwirfoddoli ar 01690 720169 simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 

Tach 2017

​14eg o Dachwedd-  Caiacio Môr Canolradd

Tachwedd 14, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​15fed o Dachwedd - Caiacio Môr Uwch

Tachwedd 15, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​Dydd Mercher, Tachwedd 15fed - Mentora Gwobrau Dringo

Tachwedd 15, 2017

Rhedeg sesiwn dringo dan do  Hyfforddeion Gwd / GDS (CWA/SPA) Cost £20 Cyfarfod ym mar Plas y Brenin am 5.00yh 

​16eg o Dachwedd - Caiacio i ddechreuwyr / Canolradd Is

Tachwedd 16, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​17eg o Dachwedd -  Rholiau ac Achubiadau

Tachwedd 17, 2017

Amser cyfarfod – 18:00  Man cyfarfod - Pwll Plas y Brenin   Offer sydd eu hangen - Dillad nofio, fest neu haenau is a siorts, neu unrhyw ddillad addas ar gyfer…

​18fed Tachwedd – Caiacio Môr Arweinyddiaeth Bae Colwyn

Tachwedd 18, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP. (efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​19eg Tachwedd – Hyfforddiant Caiacio Môr 3*

Tachwedd 19, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP. (efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​20fed Tachwedd – Asesiad 3* Caiacio Môr

Tachwedd 20, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP. (efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​Dydd Mercher 22nd November   - Mentora Gwobrau Dringo

Tachwedd 22, 2017

Rhedeg sesiwn dringo tu allan  Hyfforddeion Gwd / GDS (CWA/SPA) Cost £20 Cyfarfod yng Nghaffi Siabod, Capel Curig - 9.00yb 

Dydd Sul Tachwedd 26ain - Mentora Gwobrau Cerdded

Tachwedd 26, 2017

​Gloywi Mordwyaeth  Hyfforddeion ABaRh / AM  (HML) / (ML)  Cost £20 Cyfarfod yng Nghaffi Siabod, Capel Curig - 9.00yb 

Rhag 2017

​2ail o Ragfyr - Caiacio Môr Canolradd

Rhagfyr 2, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​3ydd o Ragfyr - Caiacio Môr Uwch

Rhagfyr 3, 2017

 Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​4ydd o Rhagfyr - Rholiau ac Achubiadau

Rhagfyr 4, 2017

Amser cyfarfod – 18:00  Man cyfarfod - Pwll Plas y Brenin   Offer sydd eu hangen - Dillad nofio, fest neu haenau is a siorts, neu unrhyw ddillad addas ar gyfer…

​12fed o Rhagfyr -  Caiacio Môr Uwch

Rhagfyr 12, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​13eg o Rhagfyr - Caiacio Môr Canolradd

Rhagfyr 13, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​15eg o Rhagfyr -  Caiacio Môr Uwch

Rhagfyr 15, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​16eg o Rhagfyr - Caiacio Môr Canolradd

Rhagfyr 16, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​17eg o Rhagfyr - Caiacio i ddechreuwyr / Canolradd Is

Rhagfyr 17, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…