Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Calendr Addysg Hyfforddwyr a Mentora

Mae mentora ar gael i glybiau sy’n aelodau llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored o fewn y flwyddyn ariannol honno.

Bydd angen rhoi cais am fentora i’r Bartneriaeth Awyr Agored fel rhan o gynllun datblygu’r clwb.

Anelir y cynllun mentora ar gyfer unigolion sy’n dymuno gwirfoddoli neu’n gwirfoddoli ar hyn o bryd o fewn eu clwb.

Bydd y mentoriaid yn eich helpu ar eich taith i ennill cymwysterau

Bydd cost o £20 y diwrnod/noson i bob cwrs mentora

Bydd eich lle ar y cwrs yn cael ei gadarnhau unwaith y byddem yn derbyn eich ffurflen cadw lle a’ch tâl

Bydd dyddiad cau i’r cyrsiau mentora 5 diwrnod cyn y cwrs ei hun

Os bydd cwrs mentora yn cael ei ganslo neu os nad ydych yn gallu mynychu’r cwrs ac yn gadael i ni wybod hyd at 5 diwrnod cyn y dyddiad, mi allwch ddewis dyddiad addas arall i’r cwrs

Mi fydd y mentor yn cysylltu â chi i gadarnhau’r trefniadau. Gall hyn weithiau fod hyd at 48awr cyn dechrau’r cwrs er mwyn gallu gweld cyflwr y tywydd.

Os hoffech chi fynychu unrhyw gwrs isod, cliciwch yma i lawr-lwytho ffurflen cadw lle.

Methu gweld cwrs? Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Gweithgareddau lleol neu Simon Jones, Swyddog Gwirfoddoli ar 01690 720169 simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 

Ebr 2017

Caiacio Môr Canolradd

Ebrill 1, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Stesion Tryc Caergybi.  Cyfeiriad: Roadking Truckstop Caergybi, Parc Cybi, Kingsland, Caergybi LL65 2YQ  Offer sydd eu hangen - Caiac Môr, padl, siaced hynofedd,…

Caiacio Môr Uwch

Ebrill 2, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Stesion Tryc Caergybi.  Cyfeiriad: Roadking Truckstop Caergybi, Parc Cybi, Kingsland, Caergybi LL65 2YQ  Offer sydd eu hangen - Caiac, padl, siaced hynofedd, offer…

Mentora canolradd ar Reoli digwyddiadau / Perffeithio achubiaethau

Ebrill 8, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Stesion Tryc Caergybi.  Cyfeiriad: Roadking Truckstop Caergybi, Parc Cybi, Kingsland, Caergybi LL65 2YQ  Bydd y diwrnod yn dechrau gyda pherffeithio achubiadau syml ar…

Rholiau ac Achubiadau

Ebrill 20, 2017

Amser cyfarfod – 18:00  Man cyfarfod -Pwll  Plas y Brenin   Offer sydd eu hangen - Dillad nofio, fest neu haenau is a siorts, neu unrhyw ddillad addas ar gyfer…

Cwrs Cymorth Cyntaf REC:Ebrill 20fed & 21ain

Ebrill 20, 2017

·Ebrill 20fed & 21ain​Amser: 9.00Lleoliad: Nant BH, Llanrwst  Pris:£20 y dydd (i’r rhai sy’n gwirfoddoli mewn clwb sy’n aelod llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored). Ar gyfer: Arweinwyr a hyfforddwyr gwirfoddol

Diogelwch ar lethrau serth - Arweinwyr Mynydd

Ebrill 22, 2017

Amser Cyfarfod -  9.30yb Man cyfarfod – bar Plas y Brenin Offer sydd eu hangen - offer cerdded bryniau, menig lledr, short confidence rope. Addas ar gyfer unigolion sy’n gweithio…

Hyfforddiant ar Cynnwys Pobl Anabl

Ebrill 26, 2017

​Amser: 18.00 - 21.00 Lleoliad: Plas Heli,  Glanydon Industrial Estate, Pwllheli, LL53 5YT Pris : - £5 i aelodau’r Bartneriaeth Awyr Agored  - £20 i unigolion sydd ddim yn aelod …

Caiacio i ddechreuwyr / Canolradd Is

Ebrill 26, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod - Llithrfa Porthaethwy (- Menai Bridge Slipway (efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael gwybod hyn o flaen llaw…

Mentora Mordwyo

Ebrill 30, 2017

  Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Bar Plas y Brenin  Offer sydd eu hangen – Offer cerdded, cwmpawd, Map, Tortsh pen Addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio tuag…