Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Calendr Addysg Hyfforddwyr a Mentora

Mae mentora ar gael i glybiau sy’n aelodau llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored o fewn y flwyddyn ariannol honno.

Bydd angen rhoi cais am fentora i’r Bartneriaeth Awyr Agored fel rhan o gynllun datblygu’r clwb.

Anelir y cynllun mentora ar gyfer unigolion sy’n dymuno gwirfoddoli neu’n gwirfoddoli ar hyn o bryd o fewn eu clwb.

Bydd y mentoriaid yn eich helpu ar eich taith i ennill cymwysterau

Bydd cost o £20 y diwrnod/noson i bob cwrs mentora

Bydd eich lle ar y cwrs yn cael ei gadarnhau unwaith y byddem yn derbyn eich ffurflen cadw lle a’ch tâl

Bydd dyddiad cau i’r cyrsiau mentora 5 diwrnod cyn y cwrs ei hun

Os bydd cwrs mentora yn cael ei ganslo neu os nad ydych yn gallu mynychu’r cwrs ac yn gadael i ni wybod hyd at 5 diwrnod cyn y dyddiad, mi allwch ddewis dyddiad addas arall i’r cwrs

Mi fydd y mentor yn cysylltu â chi i gadarnhau’r trefniadau. Gall hyn weithiau fod hyd at 48awr cyn dechrau’r cwrs er mwyn gallu gweld cyflwr y tywydd.

Os hoffech chi fynychu unrhyw gwrs isod, cliciwch yma i lawr-lwytho ffurflen cadw lle.

Methu gweld cwrs? Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Gweithgareddau lleol neu Simon Jones, Swyddog Gwirfoddoli ar 01690 720169 simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 

Med 2017

​15th Medi- Caiacio i ddechreuwyr / Canolradd Is

Medi 15, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​18fed o Fedi – Rholiau ac Achubiadau

Medi 18, 2017

Amser cyfarfod – 18:00  Man cyfarfod - Pwll Plas y Brenin   Offer sydd eu hangen - Dillad nofio, fest neu haenau is a siorts, neu unrhyw ddillad addas ar…

​19fed o Fedi - Caiacio Môr Canolradd

Medi 19, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​20ain o Fedi - Caiacio Môr Uwch

Medi 20, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

Surfability

Medi 27, 2017

27-28ain o Medi Plas Heli, Pwllheli £20 y diwrnod (£40) I aelodau yn unig​

​30ain o Fedi - Caiacio Môr Canolradd

Medi 30, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

Hyd 2017

​1af o Hydref - Caiacio Môr Uwch

Hydref 1, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​3ydd o Hydref - Caiacio Môr Canolradd

Hydref 3, 2017

 Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​4ydd o Hydref - Caiacio Môr Uwch

Hydref 4, 2017

Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

Dringo I Bawb

Hydref 7, 2017

Canolfan Dringo y Beacon 10am – 4pm£5 i aelodau £20 os nad ydych yn aelod

​Hydref 10fed - Mentora Gwobr Wal Ddringo a Gwobr Dringen Sengl

Hydref 10, 2017

Dyma noswaith sy’n edrych ar ofynion y maes llafur ac anghenion yr unigolion. Sut i asesu eich gwendidau, gosod golau GOST a chreu cynllun datblygu personol ar gyfer eich asesiad.…

​Hydref 14eg - Hyfforddi Technegau Dringo a Symudiadau

Hydref 14, 2017

Dyma ddiwrnod lle ‘rydym yn edrych ar y ffordd yr ydym yn hyfforddi drwy dechnegau dringo, drwy arsylwadau a dadansoddiadau, gosod golau GOST ac adborth TOASTIE i reoli ymarfer effeithiol…

​15eg o Hydref - Caiacio Môr Uwch

Hydref 15, 2017

 Amser cyfarfod – 09:30 Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

​16eg o Hydref -  Rholiau ac Achubiaethau

Hydref 16, 2017

Amser cyfarfod – 18:00  Man cyfarfod - Pwll Plas y Brenin   Offer sydd eu hangen - Dillad nofio, fest neu haenau is a siorts, neu unrhyw ddillad addas ar…

​17eg o Hydref - Caiacio i ddechreuwyr / Canolradd Is

Hydref 17, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael…

18fed o Hydref - Caiacio Môr Canolradd

Hydref 18, 2017

​ Amser cyfarfod – 9.30yb Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn…