Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cerdded yn Uwch

Cerdded yn Uwch

Ydych chi’n hoffi cerdded neu dringo, eisiau darganfod mwy am Parc Cenedlaethol Eryri?

Ymunwch gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein Rhaglen Cerdded yn Uwch.

 *Gwynedd, Conwy a Mon

*I rhai sydd yn ddi-waith a rhwng 18-24 oed

Rhaglen 10 wythnos

Y bwriad ydi cynnal rhaglen cerdded mynyddoedd a fydd yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu’r sgiliau mynydda ymarferol, ehangu’ch gwybodaeth o’r amgylchedd mynyddig, gwella’ch ffitrwydd, hyder a lles, a’ch ysgogi i fyw bywyd mewn ffordd iachach.

 

·         Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Eryri

·         Sesiynau dringo dan do

·         Ymweld â chanolfannau awyr agored a chyfarfod â hyf-forddwyr awyr agored proffesiynol

·         Cwrs Cymorth Cyntaf REC

·         Cymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth neu i archebu eich lle, cysylltwch ag Owain Williams at owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk neu 01690 720166

Mae’r prosiect wedi’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.