Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Llwybrau i waith

Llwybrau i Waith

Yn symud pobl yn agosach i byd waith a arwain  bywydau mwy egniol

Mae’r rhaglen Llwybrau i Waith wedi’i anelu at bobl sy’n byw yng Ngogledd Cymru sydd eisiau mynychu gweithgareddau awyr agored am y tro gyntaf, datblygu sgiliau personal ac/neu proffesiynol, arwain bywyd mwy egniol ac/neu dechrau gyrfa yn y maes awyr agored.

Gall y Bartneriaeth helpu drwy;

 

·         Darparu hyfforddiant a mentora mewn gweithgareddau awyr agored

·         Darparu gwybodaeth ynglŷn ag addysg bellach, addysg uwchradd, cyfleoedd gwirfoddoli, cyfleoedd cyflogaeth a chyrsiau hyfforddiant

·         Darparu cymorth a chyngor

Rydym efo targedau uniongyrchol sydd wedi’i gosod gyn y corff ariannol, pwy all mynychu y rhaglen. Cysylltwch efo ni i weld os fedrwn cefnogi chi mewn unrhyw ffordd. Rydym yn tueddu rhedeg nifer o rhaglenni gwahanol ar yr un amser.

Owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

01690 720166

07889117142