Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Datblygiad Cymunedol

Mae ein rhaglen datblygiad cymunedol yn cael ei harwain gan ein Swyddogion Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored sydd yn anelu i ysbrydoli plant, pobl ifanc ac oedolion i cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fel ​​ymgyrch gydol oes.

Mae ein swyddogion yn gweithio ar y cyd gyda'r awdurdodau lleol i sicrhau fod yna cysylltiadau rhwng ysgolion a clybiau cymunedol yn cael ei chreu a bod yna llwybr clîr i unrhywun o pob oedran a gallu i cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

Maent yn cefnogi'r datblygiad o clybiau trwy cyrsiau, addysg hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, mentora ac yn cynghori ar sut i fod yn clwb fwy cynhwysol.

Am mwy o wybodaeth, cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu lleol;

Mark Jones (Gwynedd)

Ceri Jones (Môn)

Roger Pierce (Conwy)