Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cefndir

Sefydlwyd y Bartneriaeth Awyr Agored (sef Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru) yn 2004 yn dilyn Uwchgynhadledd Chwaraeon Llywodraeth y Cynulliad a oedd yn dod â rhanddeiliaid y sector awyr agored ynghyd i  edrych ar ffyrdd newydd o ddenu mwy o bob lleol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

Ym mis Ebrill 2005 cyfansoddwyd y Bartneriaeth  Awyr Agored yn ffurfiol. Ym mis Gorffennaf 2011 fe ddaeth y Bartneriaeth Awyr Agored yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant (Rhif 0770 5219) ac, erbyn heddiw, mae’r Bartneriaeth yn Elusen Gofrestredig (Rhif 1149280).

BLAENORIAETHAU’R BARTNERIAETH AWYR AGORED (2015-2020)

AMCANION Y BARTNERIAETH AWYR AGORED (2015-2020)

Cewch weld y ddogfen lawn isod