Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Zac Pierce

Enw: Zac Pierce 

Ysgol: Ysgol  Tryfan, Bangor 

Chwaraeon:  Sgïo Alpaidd

Clwb / Club:

• Clwb sgïo Abaondance, Ffrainc

• Sgwad DatblyguAlpaidd Cymru

• Tîm sgïo plant Prydeinig 

Lleoliad Geni: Bangor, Gogledd  Cymru 

Yn byw: Llanfairfechan 

Cyflawniadau Gorau:

2008: 

• 1af ym Mhencampwriaeth Ysgolion Prydain, Les Houches, Ffrainc 

• 1af yng Nghwpan Ysgolion Sgïo Ffrengig, Pencampwriaeth Ffrainc, Les Menuires 

2009: 

• Pencampwriaeth  Slalom Cymru, Champery y Swistir

• Gorffen yn y 3 uchaf ymhlith1997 o sgiwyr ymhob disgyblaeth ym Mhencampwriaeth y DU, Meribel.

• Dewis i Dîm Sgïo Plant Prydain Fawr

• "Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn” Gwobrau Chwaraeon Sir Conwy 

2010 

• 1af yn Slalom, Pencampwriaeth Eingl Albanaidd, Les Houches, Ffrainc. 

• 11eg safle yn Slalom yn y FIS International "Interski Criterim", Gweriniaeth Tsiec yn cynrychioli Prydain 

• 29ain safle Ras ’Combi’ yn "Tropheo Toppolino", yr Eidal – Pencampwriaeth ‘Children's World’ 

2011: 

• Cynrychioli gwledydd Prydain yn Trofeu Borrufa, Andorra. 

• Safle 1af sgïwr 1997 yn y ‘Super G’ ym Mhencampwriaeth gwledydd Prydain - Meribel, Ffrainc 

2012: 

• Pencampwr ‘Cawr Slalom Cymreig’ (Welsh Giant Slalom), Champery, y Swistir – Ionawr 2012 

• Dim fy nhymor orau am ganlyniadau, ond wedi cynrychioli gwledydd Prydain ar lefel rhyngwladol yng nghwpan Pokal , Slofenia. 

2013

• Dewis i gynrychioli gwledydd Prydain yn Interski Criterium, y Weriniaeth Tsiec 

• Rasys FIS International , Zagreb, Croatia, Chwefror 2013 

• Cwpan Pokal  - Slofenia, Chwefror 2013 

Hoff Leoliad

Adref yng Ngogledd Cymru a Châtel, Haute

Savoie, yr Alpau Ffrengig. 

Sut nes di ddechrau sgïo?

Mi ddechreuais i ar sgis chwarae yn y tŷ ac yna ar wyliau sgïo teuluol pan yn 2. Dechreuais rasio am hwyl pan roeddwn irhwng 6 a 7.

Awgrymiadau i sêr y dyfodol

Gweithio’n galed a chwarae’n galed! Rhaid trin pob sesiwn hyfforddi fel digwyddiad pwysig, ond peidiwch ag anghofio ifwynhau eich hun. 

Rydw i wrth fy modd yn rasio, ond ar fy niwrnodau i ffwrdd rydw i’n mwynhau sgïo rhydd hefyd. 

Cofiwch hefyd i wrando a pharchu’chhyfforddwyr a’ch cynorthwywyr… ewch chi ddim yn bell hebddynt! Yn olaf, edrychwch ar ôl eich corff, cewch chi ond un… cadwch yn heini a’n hyblyg, yfwch a bwytewch y pethau da a chymrwch ddigon o gwsg a gorffwyswch.

Gweithgareddau eraill

Rhan fwyaf o bethau yn yr awyr agored:

Syrffio, dringo, beicio mynydd, eira fyrddio, athletau, pêl droed, rygbi a nofio. Mae badminton yn dda hefyd ac rydw i ynghanol dysgu canu’r piano a’r gitâr. 

Dyheadau

Cadw’n heini, iach heb anafiadau a pharhau i wella’n sgiliau technegol. Pan fyddaf ychydig yn fwy a thrymach, rydw i’n gobeithio cynrychioli Prydain ar lefel Ewropeaidd a Chwpan y Byd ac i gystadlu yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf… pam ddim? 

Hefyd i gymhwyso fel Hyfforddwr Ysgol Sgïo yn Ffrainc. 

Dy arwyr

Bode Millar (sgiwr) – talent naturiol gwych,

ac ychydig o ddyn gwyllt!

Ted Ligety (sgïwr) - sgiliau technegol gwych

ac onglau penwan amhosib!

Kelly Slater (syrffiwr) - 11 o Deitlau’r Byd…

anghredadwy! 

Unrhyw ddiolchiadau?

Oes, nifer, 

• Cronfa RagoriaethmCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

• Digwyddiadau ‘AlwaysAim High’

• O.S.D.Abersoch 

• Ysgol Tryfan,Bangor 

• Freddy Rubin, AcademiSgïo Chablais

• Chwaraeon Daniel Cruz,Chatel 

• Chwaraeon Eira Cymru

• Lauren Mawn at IPEP, PrifysgolBangor 

• Gadlys Garage,Llanfairfechan 

• Sports Aid Cymru 

ac i’m holl deulu a’m ffrindiau