Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Zac Lester

Enw: Zac Lester

Addysg:  BTEC Lefel 3 Addysg Awyr Agored yn Llandrillo yn Rhos

Chwaraeon: Beicio Mynydd

Clwb: Clwb Beicio Mynydd Eryri

Llwyddiant Orau:       

  • 2il Pencampwriaethau Cymru  

  • 3ydd yng Nghyfres Enduro Cymru     
  • 1af yn Caersws

Dechreuodd Zac feicio pan benderfynodd e a grŵp o’i ffrindiau adeiladu naid bach un diwrnod, fe ddaliodd y byg ac wedi bod yn beicio erioed ers hynny. Ers hynny, mae Zac wedi symud ymlaen i rasio yn genedlaethol ac yn fuan, rhyngwladol.

Mae Zac yn credu bod Cymru'n ganolfan wych ar gyfer beicio mynydd gyda lleoliadau newydd yn cael eu creu ar draws y wlad yn rheolaidd. Ymhlith hoff leoliadau Zac mae Antur Stiniog CYF, Llwybrau Penmachno, Coed Y Brenin a Gwydyr Mawr ond ei lleoliad ddelfrydol yw Parc Beicio Revolution. "Mae'n lleoliad môr anhygoel i beicio ac maent yn datblygu'r lle gyda llwybrau newydd neu wella'r rhai presennol yn aml. Y peth gorau yw taw dim ond awr i ffwrdd yw hi!"

Pan yn gofyn Zac pam oedd e’n mwynhau beicio, dywedodd “Mae’n ffordd dda i cadw’n heini, gwneud ffrindiau a cael hwyl!”

Mae Zac wedi bod yn ddigon ffodus i allu beicio gyda’i arwr, Emyr Davies sy'n byw yn Llanberis, dros y ddwy flynedd ddiwethaf. "Mae'n fachgen lleol ac fe tyfodd i fyny ychydig dros y bryn o fi ac mae wedi llwyddo i'w wneud hi fel reidiwr proffesiynol! Mae e wedi cyrraedd y lefel yna yn ymarfer ar yr un llwybrau a fi a rwyn dal i’w weld ar y traciau lleol yn rheolaidd. Ar y cyfan, mae e’n ddyn cŵl a diymhongar”.

Rhai geiriau o gyngor gan Zac – Mwynhewch hi! Dewch o hyd i grŵp da o ffrindiau a mwynhewch y chwaraeon rydych chi'n ei wneud. Mae hynny'n wir am bopeth mewn gwirionedd. Mae’n mor hawdd i chi wneud yn dda trwy ei fwynhau a chael hwyl. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael beic da i cychwyn gyda. Ceisiwch gwario ychydig gannoedd a chael beic gweddus. Wedi hynny, mae lawr i chi. Mae llawer o help ar gael, boed hynny’n clwb, hyfforddwyr neu ffrindiau. Mae Clwb Beicio Mynydd Eryri yn glŵb gwych i gymryd rhan ynddo. Maent yn ymarfer bob nos Iau ac unwaith y mis ar benwythnos. Mae YouTube yn ased da hefyd; mae llawer o fideos ar hyfforddi a pobl yn beicio.

Mae Zac wedi beicio nifer fawr o filltiroedd ar  ddau olwyn, sef un o'r rhesymau y mae'n rhagori yn y gamp. Mae ganddo rwydwaith cymorth gwych o ran gwella ei beicio a chynnal ei feic. Hoffai Zac ddiolch yn fawr i Kingud Products! Maent yn gwmni lleol gyda moeseg anhygoel ac maent yn gwneud eu holl gynnyrch yn

bioddiraddadwy. Mae angen canmol y bechgyn drosodd yn Framed Cycles, Llanberis, hefyd, maent yn gwirio eich beic os yw pethau erioed yn mynd o'i le ac yn fy nghefnogi'n fawr. Mae Fabio yn Banana Industries yn ddyn arall sy'n gweithio mor galed gan wneud dillad ailgylchu da. Ewch i cael golwg! Yn olaf beiciau, Burgtec ac Orange am y gefnogaeth.