Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Matthew Wyatt

Enw : Matthew Wyatt

Oed: 16

Ysgol: Ysgol Friars

Chwaraeon : Ceufadu

Clwb :

  • Caiacwyr Cybi
  • Clwb Canŵio Amlwch

Lleoliad geni: Pent y Bont ar Ogwr, De Cymru

Preswylfa : Llanfachraeth

Llwyddiant Orau :

  • Medal aur ym Mhencampwriaethau Dull Rhydd Ieuenctid yn Boulters Weir, 2011.

  • Medal efydd ym Mhencampwriaethau Dull Rhydd Ieuenctid 2012, HPP. 

  • Treulio 3 wythnos yn ceufadu yn Uganda ar y White Nile

  • Ceufadu i lawr rhaeadr 17 troedfedd yn yr Alban.

  • Ceufadu i lawr ceunant gradd 5 yn yr Alban

Lleoliad Delfrydol :

  • Afonydd lleol yng Ngogledd Cymru e.e. Tryweryn, Conwy, y Ddyfrdwy

  • Afonydd serth yn yr Alban e.e. Etive and Morriston

Sut y cawsoch eich cyflwyno i’r gampMi ‘nes

i fynychu sesiynau blasu Caiacwyr Cybi gyda ‘nheulu. Mi ddechreuais geufadu pan oeddwn tua 10 oed.  

Eich Cyngor ar gyfer sêr y dyfodol : I fwynhau a gweithio’n galed! Cael digon o gyfle i fynd allan i badlo gan wneud yn siŵr eich bod yn mynd allan gyda grŵp da o bobl. Ymdrechu i ddod i adnabod ceufadwyr eraill gan badlo gyda phobl sydd a mwy o brofiad na chi er mwyn dysgu mwy. Gwrandewch ar eich hyfforddwyr a cheisiwch wthio’ch hun

Gweithgareddau eraill Syrffio, dringo a sgïo.

Gobaith am y dyfodol : Parhau i wella fy sgiliau ceufadu ac ennill cymwysterau i ddyfod yn hyfforddwr/arweinydd ceufadu. Pan fyddaf ychydig hyn, gobeithiwn gael y cyfle i geufadu mewn nifer o ardaloedd ledled y byd gan barhau i fwynhau fy hun.

Eich arwr : Sam Ward

Unrhyw ddiolch : Diolch i mam a dad am fy ngyrru i bob man ac i Gaiacwyr Cybi  am fy nghyflwyno i geufadu. Hoffwn hefyd ddiolch i Fraser Marr, fy ffrind a’m mentor am fy arwain i lawr yr holl afonydd ac am fy helpu i ennill cymwysterau ceufadu.