Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Mari Davies

​Enw : Mari Davies

Oed : 20

Addysg : Ysgol Dyffryn Ogwen / Prifysgol Caerdydd yn astudio Meddygaeth

Chwaraeon : Hwylio

Clwb : Clwb Hwylio Pwllheli

Llwyddiant Gorau:

  • Cael ei ddewis fel aelod o Garfan Olympaidd Prydain yn 2016 yn y category 470  
  • 3ydd Merch Ieuenctid yn y Byd yn Japan 2015    
  • Pencampwraig Prydain yn y category 420 yn 2014  
  • 3ydd ym Mhencampwriaethau Ewrop 2014     
  • 3ydd ym Mhencampwriaethau Topper y Byd yn yr Iseldiroedd yn 2012

Wnaeth Mari cychwyn hwylio o oedran ifanc iawn gyda’i rhieni yn hwylio tipyn. Wnaeth hi cael gwers gan Wncwl Gwyndaf yn CHIPAC yng Nglwb Hwylio Pwllheli cyn penderfynnu mynd lawr y llwybr cystadleuol. Wnaeth hyn arwain at ddod yn aelod o garfan Cymru a nes ymlaen, Prydain.

Mae Mari wedi cael y cyfle i hwylio ledled y byd ond mae hwylio ym Mwllheli yn ystod yr haf yn arbennig, a mae hi ar ein stepen drws!

Pan gofynnwyd pa cyngor byse hi’n rhoi i sêr y dyfodol, dywedodd Mari “Mae gan bob un ohonoch chi botensial di-ddiwedd, ond mae eich llwyddiant yn dibynnu ar eich agwedd a pa mor galed rydych yn fodlon gweithio. Dwi ddim yn credu bod pobl yn cael ei geni gyda talent, dim ond gwaith caled ag agwedd positif sydd angen felly ewch amdani!”

Mae Mari yn astudio i fod yn doctor ar hyn o bryd ym Mrifysgol Caerdydd ac yn is-gapten ar ei thîm hwylio yno. Yn y dyfodol mae’n gobeithio helpu’r tîm gwella ei rheng cenedlaethol gyda’r gobaith o fod yn un o’r hyfforddwyr hwylio gorau ym Mhrydain.

Pan nad ydy’n astudio (rhywbeth mae’n gwneud llawer ohoni ar hyn o bryd!), mae Mari yn mwynhau sgîo, seiclo a dringo.

Hoffai Mari diolch ei mam a thad am eu cefnogaeth di-ddiwedd ac am fod yn tacsi gore’r byd! ac i RYA Cymru am yr holl hyfforddiant, cefnogaeth a cefnogaeth ariannol dros y flwynyddoedd. Diolch hefyd i bawb wnaeth gefnogi ei apêl Crowdfunder i galluogi i brynu cwch Olympaidd, hebddan nhw, fyse hi ddim wedi gallu fod yn aelod o’r garfan Olympaidd.

Pob lwc yn y dyfodol gan pawb yn y Bartneriaeth Awyr Agored!