Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Maisie Potter

Enw: Maisie Potter

Oedran: 20 

Addysg: Ysgol Friars 

Chwaraeon: Snowboardcross (SBX)

Clwb: Sgwad Eirafyrddio Cwpan y Byd Prydain

Llwyddiant Orau

  • 3x Pencampwraig Snowboardcross Menywod Prydain
  • 14eg Pencampwriaethau’r Byd yn Sierra Nevada, 2017
  • 21ain Cwpan y Byd yn yr Ariannin, 2017
  • 2il  Rhagbrofion y Byd Freeride yn Chile, 2017
  • 7fed Gemau Iau Olympaidd y Gaeaf, 2013

Dechreuodd Maisie sgïo ar llethr sgïo Plas y Brenin o oedran ifanc tra'n mwynhau gwyliau teuluol i'r Alpau. Yn 8 oed, symudodd Maisie a'i theulu o Ogledd Cymru i Chamonix yn Ffrainc lle ymunodd â'r clwb eirafyrddio lleol. O'r pwynt hwn, dechreuodd Maisie gystadlu bob penwythnos a wnaeth arwain at treualon i tîm Prydain yn y pen draw. Ar ôl symud yn ôl i Ogledd Cymru yn 14 oed, fe barhaodd i gystadlu'n rhan amser ac ymuno â gwersylloedd hyfforddi tra'n astudio am ei TGAU a Lefel A yn Ysgol Friars ym Mangor. Cwblhaodd Maisie ei hastudiaethau dair blynedd yn ôl ac mae wedi canolbwyntio'n llawn amser ar ei gyrfa eirafyrddio ers hynny.

Nawr yn rhan o Dîm GB ac yn cystadlu ar draws y byd sy'n cystadlu yng Nghwpan y Byd, mae Maisie yn treulio'r rhan fwyaf o'i hamser yn Awstria ond mae'n mwynhau teithio i Avoriaz yn Ffrainc a Laax yn y Swistir i amrywio ei hyfforddiant. Yn ei hamser hamdden, mae hi'n mwynhau

gweithgareddau eraill megis beicio, nofio gwyllt, gymnasteg, sglefrfyrddio yn ogystal â bod yn syrffiwr cymwys iawn. Pan fydd hi'n gartref yng Ngogledd Cymru, mae Maisie yn treulio amser yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog, sydd hefyd

yn un o'i noddwyr sy'n caniatáu iddi fod yn athletwr llawn amser.

Mae Maisie yn gwthio ei hun ac yn mwynhau eirafyrddio ar hyn o bryd gyda'r dyheadau i wneud rownd derfynol Cwpan y Byd (6 uchaf) ac hyd yn oed yn gwthio ar gyfer lle ar y podiwm yn y dyfodol agos. Wedi colli allan ar Gemau Olympaidd y Gaeaf 2018 yn ddiweddar yn Pyeongchang ar ôl torri ysgogiad difrifol, nod Maisie bellach yw i cymryd rhan yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf 2022 yn Beijing ac hyd yn oed yn hyfforddi ei thîm ei hun yn y dyfodol.

Trwy gystadlu yng Nghwpan y Byd, mae Maisie wedi  gallu byrddio ochr yn ochr â rhai o'i arwyr megis Eva Samkova (Pencampwraig Olympaidd 2014 o'r Weriniaeth Tsiec), enillydd Cwpan y Byd lluosog o’r Eidal Michela Moioli ac Americanwyr Faye Gulini a Lindsey Jacobellis, sef yr

eirafyrddwraig benywaidd mwyaf addurnedig erioed!

Os ydych yn awyddus i gymryd rhan mewn sgïo neu eirafyrddio, mae Maisie yn eich annog chi i gwmpasu eich hun gyda phobl sy'n llawn cymhelliant ac yn awyddus i ddysgu a datblygu sgiliau wrth i chi wthio eich gilydd i anelu’n uwch. Ymuno â chlwb yw'r ffordd ddelfrydol i ddechrau a bydd yn helpu i roi trefn reolaidd i chi fydd yn helpu chi i symud ymlaen. "Mae ymarfer perffaith yn gwneud berffaith"

Mae diolch enfawr yn mynd i deulu, ffrindiau, hyfforddwyr a chyfeillion tîm Maisie dros y blynyddoedd am eu cefnogaeth a'u hymroddiad parhaus yn ei llwyddiant yn ogystal â'i noddwyr holl bwysig, Snowsports Wales, Prifysgol Bangor, Surf Snowdonia, PGL, British Ski & Snowboard, Funi Wear, Sockmine & Crevasse.

Pob lwc yn y dyfodol gan pawb yn y Bartneriaeth Awyr Agored!