Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Emily Davies

Enw: Emily Davies

Oedran: 19

Addysg:

  • Ysgol Gynradd Derwen

  • Ysgol Uwchradd Castell Alun
  • Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea – Addysg Awyr Agored
  • Yn astudio Addysg Awyr Agored ym Mrifysgol John Moore yn Lerpwl ar hyn o bryd

Chwaraeon: C1 (paddlo)

Clwb: Bala

Rheng: 1af yng Ngymru

Llwyddiant hyd yn hyn:

·        

  • 3x Pencampwraig Cymru  
  • 1af yn ei chystadleuaeth rhyngwladol cyntaf yn yr Eidal    
  • 7fed yn y DU

Cafodd Emily ei cyflwyno i

padlo trwy ei thad, Jonathan, sy'n Swyddog Llwybrau Talent yng Ngogledd Cymru ac yn ddiweddar enillodd Hyfforddwr y Flwyddyn Canw Cymru 2017, lle tyfodd hi yn ei dro i wybod a charu'r gamp. Pan oedd hi'n iau, treuliodd Emily y rhan fwyaf o'i hamser yn padlo o gwmpas mewn caiacau plastig neu yn y dŵr ei hun yn nofio.

Ar ôl ymaelodi gyda Clwb Canŵio y Bala, aeth Emily ymlaen i gystadlu yn ei chystadleuaeth gyntaf yn Mile End Mill yn Llangollen ac heb edrych yn ôl ers hynny. Ar hyn o bryd mae’n yn astudio ym Mrifysgol John Moores yn Lerpwl, mae'n ymarfer bob dydd mewn amryw o safleoedd, gan gynnwys ei phrif leoliad ar yr Afon Tryweryn yn y Bala, Llyn Padarn yn Llanberis, Afon Teifi yn Llandysul, Canolfan Dŵr Gwyn Caerdydd, Lee Valley ac Holme Pierrepont yn Nottingham.

Pan nad yw hi yn ei chwch, mae Emily yn mwynhau nofio dŵr

agored, dringo, rhedeg a mynydda.

Yn y dyfodol, hoffai Emily barhau i gael hwyl a

mwynhau padlo wrth anelu at ddod yn rhan o Dîm GB ar gyfer y Gemau Olympaidd un diwrnod. Drwy ei gradd, mae Emily yn chwilio am brofiad a chymwysterau a fydd yn ei galluogi hi i hyfforddi amrywiaeth o weithgareddau awyr agored.

Pob lwc yn y dyfodol gan pawb yma yn y Bartneriaeth Awyr Agored!