Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Calum Muskett

Enw: Calum Muskett

Oedran: 20

Man geni: Bangor ai!

Byw: Bethesda

Ysgol/ Swydd: Arweinydd Awyr Agored/Dringwr Proffesiynol

Camp: Dringo

Clwb:

Llwyddiant mwyaf hyd yma: Dringo rhydd: El Capitan yn  Yosemite 5.13a, Paciencia 8a ar wyneb gogleddol Eiger a Chlogwyn du’r Arddu E9 6c

Hoff le dringo: Dolomitau efallai?

Sut dechreuaist ti ddringo?: Es i i ddringo efo fy mam i ddechrau ac wedyn mi fu i mi gyfarfod ffrindiau i’r teulu a oedd yn ddringwyr hefyd. Mi fyddwn i’n mynd i ddringo ar ôl ysgol yn gyntaf ond cyn hir roeddwn i’n treulio mwy a mwy o fy amser yn dringo ar draws gogledd Cymru.

Gair o gyngor i sêr y dyfodol: Rhowch dipyn o ymdrech yn yr hyn ‘dach chi’n mwynhau ei wneud a chofiwch bod pawb wedi dechrau yn rhywle!

Dy arwr a pham: Mae ‘na lwyth o arwyr ym mhob agwedd o  fywyd felly mae hi’n anodd iawn i mi ddewis un. ‘Dw i’n meddwl bod Malala yn hynod am sefyll dros yr hyn mae hi’n credu ynddo fo yn groes i adfyd mawr. Mae hynny’n gofyn am ddewrder a chymeriad cryf.

Diolch i rywun?: Mae ‘na gymaint o gyfeillion wedi fy helpu i a rhoi cefnogaeth a dangos y ffordd i mi, faswn i ddim yn gwybod ble i ddechrau diolch iddyn nhw. Mi fuaswn i’n hoffi diolch hefyd i fy noddwyr: Rab, Black Diamond, Scarpa a ClifBar.

Dyhead ar gyfer y dyfodol: Mi faswn i wrth fy modd yn dod o hyd i rhyw waliau mawr anturus newydd i’w dringo.