Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Abigail Henderson

​Enw: Abigail Henderson

Oed17

Addysg:  Ysgol Friars

Ysgolion blaenorol: Ysgol Y Borth (Cynradd), St Gerards school Trust Bangor (oed7-10)

Chwaraeon: Dringo 

Clwb:  Academi Ddringo Ieuenctid Gogledd Cymru a Chlwb Antur Môn

Llwyddiant orau: 1af yng Nghymru mewn bowldro, 5ed Cwpan bowldo Ieuenctid Depot, 6ed Pencampwriaethau dringo Gwyddeleg 

Lefel / rheng / cynrychioli: 

Lleoliadau hyfforddi: 

Wal Ddringo’r Indy-Llanfairpwll, Wal Ddringo’r Beacon-  Caernarfon

Lleoliad Delfrydol: 

Gogledd Cymru / Fontainebleau, Ffrainc / Polzeath, Cernyw

Sut y cawsoch eich cynnwys yn y gamp:

Mi roedd dad yn arfer mynd â mi a ‘mrawd i ddringo dan do a thu allan ac mi ro’n i’n i’n benderfynol o guro ‘mrawd, felly ro’n i’n cario ‘mlaen tan oeddwn i’n llwyddo. Ymunais â’r clwb dringo yn fy ysgol gynradd, wedyn Clwb Antur Môn ac yna cefais fy newis i’r Clwb Dringo Ieuenctid Gogledd Cymru. 

Eich cyngor ar gyfer sêr y dyfodol:

Cerwch amdani! Ymunwch â chlwb neu ewch efo ffrindiau, gweithiwch yn galed i wella’ch hun ond rhaid cael hwyl yn y cyfamser. Os ydych chi’n gwneud ymarferion fel cryfhau’ch breichiau adref, mi fydd hyn yn help mawr ar y wal. 

Gweithgareddau eraill:

Gymnasteg, athletau, trampolinio, sgïo, nofio, cerdded mynyddoedd... unrhyw beth tu allan!

Gobaith i’r dyfodol:

Y10 uchaf ym Mhencampwriaethau Prydain, Font 7a, a rhyw ddiwrnod mynd i’r Rockies a Yosemite

Eich arwr:

Shauna Coxey, Pencampwraig bowldro Prydain a’r byd, V14 - Gwallgo’!!

Unrhyw ddiolch:

Fy ffrindiau a ‘nheulu yn enwedig fy rhieni am eu cefnogaeth ddiddiwedd drwy fy ngyrru i wahanol gystadlaethau a hyfforddiant (ac i dad am yr holl felaio)

Llawer o ddiolch i fy hyfforddwr, Frazer Ball am fy ngwthio a’m helpu i gyrraedd lle ‘dwi rŵan. Hefyd mae angen diolch i Lions International, Llewod Biwmares Menai Aethwy, Wal Ddringo’r Indy, Wal Ddringo’r Beacon a DMM