Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Aelodaeth Weithredol

Mae modd i bobl a sefydliadau sydd â’r un weledigaeth a’r un nod â’r Bartneriaeth Awyr Agored ddod yn aelodau gweithredol ac ychwanegu mwy o werth at waith yr elusen.

Bydd aelodau gweithredol yn derbyn diweddariadau cyson am waith y bartneriaeth ac yn derbyn gwahoddiad i fynychu’r Cyfarfod Blynyddol a’r cyfarfodydd gweithredol chwarterol.

Mae modd i aelodau gweithredol enwebu/ethol cynrychiolwyr i Fwrdd Cyfarwyddwyr yr elusen. Mae’r Grŵp Gweithredol, sy’n cyfarfod pob chwarter, yn gyfrifol am ystyried pob cais aelodaeth weithredol.

Mae gan y Bartneriaeth yr hawl i wrthod ceisiadau