Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Aelodaeth i Randdeiliaid

​Mae modd i fudiadau, sy’n rhannu gweledigaeth a chenhadaeth amcanion y Bartneriaeth Awyr Agored ac sy’n medru cynnig cyfraniad perthnasol a gwerth at waith yr elusen, fanteisio ar aelodaeth i randdeiliaid.

Bydd aelodau yn derbyn y diweddaraf am waith y Bartneriaeth yn rheolaidd ynghyd â gwahoddiad i fynychu ein fforymau Rhanddeiliaid ddwywaith y flwyddyn ynghyd â Chyfarfod Blynyddol yr Elusen.

Bydd y bwrdd yn ystyried ceisiadau ar gyfer aelodaeth i randdeiliaid ac yn eu cadarnhau yn y Cyfarfod Blynyddol. Mae hawl gan y Bartneriaeth wrthwynebu ceisiadau.