Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Aelodaeth Grŵp Gwirfoddol

 Croeso i holl glybiau a grwpiau awyr agored sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion. Mae tair math o aelodaeth ar gyfer grwpiau: 

Aelodaeth Aur - £300 y flwyddyn

• Cyfle i fanteisio ar Wobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol am £20 y diwrnod.

• Cyfle i fanteisio ar hyd at bum diwrnod a hanner o fentora er mwyn paratoi at Wobrau'r Corff Llywodraethol Cenedlaethol, am £20 y diwrnod. Mae mentoriaid yn gweithio'n ddyfal gyda chlybiau er mwyn adnabod a gwella strwythurau hyfforddi'r clybiau.

• Gwahoddiad am ddim i’n Gŵyl Awyr Agored flynyddol.

• Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian).

• Cyfle i fanteisio ar gyrsiau cymorth cyntaf awyr agored REC am £20 y diwrnod.

• Cyfle i ennill ein Gwobr Clwb Cymunedol.

• Bydd gan bob grŵp neu glwb bleidlais unigol yn ein Cyfarfod Blynyddol.

Aelodaeth Arian - £150 y flwyddyn

•  Cyfle i fanteisio ar Wobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol am £20 y diwrnod.

•  Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer. 

• Hyrwyddo'ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.

• Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol sy'n £10 ar hyn o bryd.

• Cyfle i fanteisio ar gyrsiau cymorth cyntaf awyr agored REC am £20 y diwrnod.

• Gwahoddiad am ddim i’n Gŵyl Awyr Agored flynyddol.

 Bydd gan bob grŵp neu glwb bleidlais unigol yn ein Cyfarfod Blynyddol.

Aelodaeth Efydd - AM DDIM

• Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.

• Hyrwyddo'ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar  ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol. 

• Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad  Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol sy'n £10 ar hyn o bryd.

• Gwahoddiad am ddim i’n Gŵyl Awyr Agored flynyddol.

 Bydd gan bob grŵp neu glwb bleidlais unigol yn ein Cyfarfod Blynyddol.