Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Aelodaeth Grŵp Gwirfoddol

 Croeso i holl glybiau a grwpiau awyr agored sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion. Mae tair math o aelodaeth ar gyfer grwpiau: 

Aelodaeth Aur - £300 y flwyddyn

• Mynediad at wobrau’r CLlC am £20 y diwrnod

• Mynediad i’n cynllun mentora i baratoi ar gyfer gwobrau’r CLlC am £20 y diwrnod. Mae’r mentoriaid yn gweithio gyda chlybiau i adnabod a gwella’u strwythurau hyfforddi.

• Gwahoddiad am ddim i’n Gŵyl Awyr Agored Blynyddol.

• Mynediad at weithdai DPP am ddim (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) am bris gostyngol (£10 ar hyn o bryd).

• Mynediad at gyrsiau Cymorth Cyntaf REC am £20 y diwrnod.

• Cyfle i gyflawni ein Gwobr Clwb Cymunedol.

• Bydd pob grŵp neu glwb yn cael un bleidlais yn ein CCB.

Aelodaeth Arian - £150 y flwyddyn

• Mynediad at wobrau’r CLlC am £20 y diwrnod.

• Cyngor a chefnogaeth gan ein staff ynglŷn â recriwtio, trefnu, cadw a chydnabod gwirfoddolwyr; cyngor gyrfa i unigolion sydd ar lwybrau i waith yn y sector; cyngor ar hyfforddiant a gwobrau’r CLlC; arweiniad ar sut i fod yn gynhwysol (e.e achrediad Insport); strwythur clwb a ffyrdd llywodraethu; cyngor a chefnogaeth ar ffynonellau cyllid a sut i gael a chadw offer.

• Hyrwyddo eich clwb, grŵp neu ddigwyddiad ar ein gwefan, ein newyddlen ac ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, am ddim.

• Gostyngiadau mewn siopau a chanolfannau lleol, gan gynnwys Cotswold, Millets a Jo Brown.

• Mynediad at weithdai DPP (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) am bris gostyngol (£10 ar hyn o bryd).

• Mynediad at gyrsiau Cymorth Cyntaf REC am £20 y diwrnod.

• Gwahoddiad i’n Gŵyl Awyr Agored flynyddol.

• Newyddlen am ddim.

Bydd pob grŵp neu glwb yn cael un bleidlais yn ein CCB.

Aelodaeth Efydd - AM DDIM

• Cyngor a chefnogaeth gan y staff ynglŷn â recriwtio, trefnu, cadw a chydnabod gwirfoddolwyr; cyngor gyrfa i unigolion sydd ar lwybrau i waith yn y sector; cyngor ar hyfforddiant a gwobrau’r CLlC; arweiniad ar sut i fod yn gynhwysol (e.e achrediad Insport); strwythur clwb a ffyrdd llywodraethu; cyngor a chefnogaeth ar ffynonellau cyllid a sut i gael a chadw offer.

• Hyrwyddo eich clwb, grŵp neu ddigwyddiad ar ein gwefan, ein newyddlen ac ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, am ddim.

• Gostyngiadau mewn siopau a chanolfannau lleol, gan gynnwys Cotswold, Millets a Jo Brown.

• Mynediad at weithdai DPP (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) am bris gostyngol (£10 ar hyn o bryd).

• Gwahoddiad i’n Gŵyl Awyr Agored.

• Newyddlen am ddim.

Bydd pob grŵp neu glwb yn cael un bleidlais yn ein CCB.